:                                                                   ‘                   ‘


B. 1997 - GERMANIA

EDUKATION

SEIT 2018

HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG, OFFENBACH AM MAIN


.                                                                                                              . 2021
| O! JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN,
BAD HOMBURG - DE | HS, HAUS DER STADTGESCHICHTE,
OFFENBACH AM MAIN - DE |


E-MAIL:

X.SIMONMARTIN (AT) GMAIL.COM


/                                                                                              /